III. Buga Jakab 2023. szeptember 02. Siklós

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adat kezeléséhez

2018.11.04

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése a) pontja és az EU általános 2016/679 adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikk (11) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy személyes adataimat a Balatonkör Sportegyesület (székhely: 8621 Zamárdi, Szent István u. 60; adatvédelmi tisztviselő: Koósz Zoltán, elérhetőségei: +36-20-390-3425, balatonkor@gmail.com) általi kezeléséhez hozzájárulásomat adom.

A kezelt adatok köre: név, becenév, születési idő, e-mail cím, telefonszám, póló méret, Ötpróba tagság, Ötpróba azonosító, lakcím, adóazonosító illetve adószám, számlázási cím

Az adatkezelés célja: A Balatonkör Sportegyesület által szervezett túrákon való regisztráció és részvétel

A személyes adatok kezelésének időtartama: A nevezés során megadott személyes adatokat a rendezvény befejezését követően a Balatonkör Sportegyesület maximum 6 hónapig őrzi meg, azt követően az adatok törlésre kerülnek.

Az Ötpróba azonosítóval rendelkezők személyes adatainak egy része (Ötpróba azonosító, teljesített táv) átadásra kerül az Ötpróba sorozatot koordináló Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. részére az Ötpróba pontok jóváírása érdekében.
Más adatkezelő számára a személyes adatok nem továbbíthatók.

A Balatonkör Sportegyesület rendezvényvényein fotó-, videó- és hangfelvételek készítésére kerülhet sor (szervezők, résztvevők,, szponzorok, média cégek {TV, rádió, on-line internetes szolgáltatók}), melyek szabadon felhasználhatók a rendezvény népszerűsítése érdekében. A Balatonkör Sportegyesület honlapjára felkerül anyagok korlátozás nélkül letölthetők.

 Kijelentem, hogy hozzájárulásomat önkéntesen, a személyes adataim kezeléséről szóló tájékoztató ismerete alapján adom meg. Tájékoztatás kaptam arról, hogy jogosult vagyok személyes adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat visszavonni (e-mailben a balatonkor@gmail.com e-mail címen). Tájékoztatást kaptam továbbá arról, hogy nem szenvedek hátrányt és nem is részesülök más elbánásban, ha nem járulok hozzá személyes adataim kezeléséhez, vagy ha a hozzájárulást visszavonom. Kérdéseimet a hozzájárulás megadása előtt, valamint azt követően is feltehetem.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az eseményen való részvétel csak a hozzájáruló nyilatkozat elfogadásával lehetséges.

Kérelmezhetem az Adatkezelőt (e-mailben a balatonkor@gmail.com e-mail címen) a rám vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kezelésük korlátozását és tiltakozhatok a személyes adatok kezelése ellen, jogom van az adatok hordozhatóságához, továbbá panaszt nyújthatok be az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz. Magyarországon a felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; telefon/fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.